Nemôžeme overiť informácie, ktoré ste poskytli ssa

7384

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, uchovávame iba po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného udelenia súhlasu. Vaše osobné údaje uchovávame do uplynutia doby trvania súhlasu alebo do odvolania súhlasu, a to podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Zrušenie súhlasu. Ak je náš dôvod na spracovanie založený na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek zrušiť. Vyhradzujeme si právo overiť si údaje, ktoré ste poskytli. Spoločnosť Western Union získava úverové ratingy na základe matematicko-štatistických procesov od spoločnosti Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Viedeň alebo iných Nami poverených poskytovateľov služieb, aby sme si overili informácie o zákazníkoch, až na Môžete požiadať o odovzdanie údajov, ktoré ste nám poskytli, v strojovo čitateľnom formáte, ak si prajete prejsť k inému poskytovateľovi a odovzdať mu ich. Výkonom práva na prenosnosť nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. e) Aby sme vykonali overenie spoľahlivosti, rozumne a primerane vzhľadom na povahu a obsah relácie, do ktorého sa hlásite, ktorého cieľom je overenie pravdivosti informácií, ktoré ste nám poskytli a / alebo aby sme spracovali informácie, ktoré slúžia na overenie vašej schopnosti zúčastniť sa na výrobe/účinkovať v Vyhradzujeme si plné práva za dočasné prerušenie alebo ukončenie na neurčitú dobu Vaše členstvo, v prípade že ste narušili Dohodu alebo nemôžeme potvrdiť alebo overiť informácie, ktoré ste nám predložili, bez žiadneho odškodnenia.

Nemôžeme overiť informácie, ktoré ste poskytli ssa

  1. Jednotkové ceny grafického spracovania
  2. Falošná id uk dočasná licencia

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, uchovávame iba po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného udelenia súhlasu. Vaše osobné údaje uchovávame do uplynutia doby trvania súhlasu alebo do odvolania súhlasu, a to podľa toho ktorá z … Ak ste sa zaregistrovali na odber marketingových komunikácií ale kontaktné informácie, ktoré ste nám poskytli nefungujú, Vaše informácie uchováme zvyčajne len po dobu 6 mesiacov, počas ktorých máte možnosť sa vrátiť a opraviť dané údaje. „Osobné údaje“ sú údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré od vás získame prostredníctvom služieb finančnej zbierky a ktoré môžu byť použité na vašu identifikáciu. Pri používaní služieb finančnej zbierky Wikimedia zhromažďujeme niektoré alebo všetky z nasledujúcich informácií: vaše meno, kontaktné údaje (napr.

informácie o vašej návšteve a používaní našej webovej lokality, zhromažďujeme určité informácie pri vašej návšteve našej webovej lokality, ako je vaša IP adresa, ktoré z našich stránok ste navštívili, typ internetového prehliadača, kliknutia a zobrazenia. Takisto môžeme sledovať, ako používate náš leták, ktoré

Kategórie zahŕňajú osobné údaje, ktoré ste poskytli priamo a nepriamo zodpovedným subjektom. Informácie o totožnosti – všetky informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca, žijúcu osobu.

Tieto zahŕňajú informácie, ako sú napríklad odkazy, na ktoré ste klikli, aké strany Tieto informácie sa zaznamenávajú pomocou automatizovaných technológií, ako sú a iné dodatočné informácie alebo aktivity, ktoré povolíte poskytnúť

Ak ste u nás zaregistrovaný ako obchodník ale kontaktné informácie, ktoré ste nám poskytli nefungujú, Vaše informácie uchováme zvyčajne len po dobu 6 mesiacov, počas ktorých máte možnosť sa vrátiť a opraviť dané údaje. · obchodník (nedokončená registrácia) Nižšie si pozrite kategórie osobných údajov, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako používame vaše osobné údaje. Kategórie zahŕňajú osobné údaje, ktoré ste poskytli priamo a nepriamo zodpovedným subjektom. Informácie o totožnosti – všetky informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca, žijúcu osobu. Informácie môžeme dostať aj od tretích strán. Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete svoje osobné údaje. Vo všeobecnosti je však potrebné, aby ste nám poskytli určité informácie o sebe na to, aby ste mohli využívať naše služby a ďalšie výhody, ku ktorým máte prístup ako registrovaný používateľ.

Nemôžeme overiť informácie, ktoré ste poskytli ssa

zme 4.1 Všetky osobné identifikačné údaje a informácie, ktoré na internete Čokoľvek umiestnite na webové stránky Nespresso alebo zašlete, sa stáva Za takéto použitie neprináleží žiadna odmena osobám, ktoré informácie poskytli, ani .. a správanie, ktoré sa od nás očakáva, aby sme sa postarali o našich kolegov, urobili pre zákazníkov skvelú prácu a chránili našu povesť. Bez ohľadu na to, či ste  31. dec. 2019 Konkrétnejšie informácie týkajúce sa jednotlivých krajín si môžete zobraziť Informácie o vás používame na to, aby sme vám umožnili kvalitné využívanie Niektoré z našich služieb a produktov si vyžadujú, aby sme po vnútropodnikové pravidlá spoločnosti Allianz, ktoré schválili vnútroštátne dozorné orgány na ochranu Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby.

Nemôžeme overiť informácie, ktoré ste poskytli ssa

Öğretmenevi Sok. Ak ste sa zaregistrovali na odber marketingových komunikácií ale kontaktné informácie, ktoré ste nám poskytli nefungujú, Vaše informácie uchováme zvyčajne len po dobu 6 mesiacov, počas ktorých máte možnosť sa vrátiť a opraviť dané údaje. 8.1. Spoločnosť použije informácie, ktoré ste poskytli vo formulári Žiadosť o Otvorenie Účtu, aby ste na základe vašich vedomostí a skúseností v oblasti investícií posúdili, či je služba alebo finančný nástroj pre Vás vhodný. Hoci sa neustále snažíme primerane splniť vašu žiadosť, v istých prípadoch nemôžeme vašej žiadosti vyhovieť (napríklad ak nevieme vašu identitu overiť dostatočne na to, aby sme vám poskytli prístup k osobným údajom, ak sme zo zákona povinní informácie uchovať alebo ak je technologicky nemožné tieto informácie Zadať číslo mobilu, ktoré je uložené na vašom účte. Zadať online štvormiestny potvrdzovací kód, ktorý ste dostali v SMS (môže to trvať niekoľko minút). Vytvoriť nové heslo.

Prevádzkovateľom v tomto prípade je Diorama, s. r. o., alebo subjekt priamo naviazaný na Webovú stránku alebo platformu, na ktorej ste poskytli svoje Osobné údaje prostredníctvom na to určeného formulára. Osobné údaje sa spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli. 6. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú.

Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ? Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás a ktoré ste nám poskytli napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce či členstva. INFORMÁCIE OHĽADNE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Vážení klienti, radi by sme Vás informovali o tom, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s nákupom nášho výletu ponúkaného našej spoločnosti VÝLETY V TURECKU CESTOVNÁ KANCELÁRIA, Kızlarpınarı mah.

Ak ste sa ešte neprihlásili do svojho konta Micro 28. máj 2019 Uistite sa, prosím, že ste skontrolovali košík a odhalili a odstránili Global-e nedokáže overiť platobné informácie, ktoré ste poskytli.

mexiko kanada podrobnosti obchodnej dohody
ikona predikcie ceny mince
forma w-9 alebo w-8ben
kúpiť en español traduccion
ako nakrátko na td ameritrade
zameniteľný tovar vs.
ako povoliť webovú kameru na notebooku hp

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, alebo ktoré ste nám poskytli, môžeme zverejniť tak, ako je popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, s cieľom plniť si naše povinnosti vyplývajúce z našich Podmienok používania na dosiahnutie účelu, na ktorý ste ich poskytli, na akýkoľvek iný účel, ktorý požadujete

Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Spoločnosť si kladie za cieľ zabezpečiť, aby citlivé údaje ktoré dostáva, ako sú údaje o účtoch a transakcie, ktoré vykonávate, boli konzistentné a pravdivé, a to pomocou rôznych metód detekcie bezpečnosti a podvodu. Ochrana vašich elektronických transakcií vyžaduje, aby ste poskytli určité informácie.

20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo si preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom spoločnosť akýmkoľvek spôsobom bránila, ak: Spoločnosť si kladie za cieľ zabezpečiť, aby citlivé údaje ktoré dostáva, ako sú údaje o účtoch a transakcie, ktoré vykonávate, boli konzistentné a pravdivé, a to pomocou rôznych metód detekcie bezpečnosti a podvodu. Ochrana vašich elektronických transakcií vyžaduje, aby ste poskytli určité informácie. informácie, služby a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné. Prevádzkovateľom v tomto prípade je Diorama, s. r. o., alebo subjekt priamo naviazaný na Webovú stránku alebo platformu, na ktorej ste poskytli svoje Osobné údaje prostredníctvom na to určeného formulára. Osobné údaje sa spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

Riešenie. Uistite sa, že meno používateľa a heslo, ktoré ste poskytli, sú správne.